You are currently viewing Процеса е по-важен от резултата

Процеса е по-важен от резултата

Още в училище ни учат, че за да сме успешни трябва да сме съсредоточени върху определен резултат, да гоним някаква цел, за да изкараме определена оценка. Научени сме, че е по-важно фокусът да бъде върху финалната точка, а не върху самия процес. И накрая имаме всъщност едни стресирани ученици, които едва смогват с всичко, лесно се отказват и не развиват потенциала си? Защо? Защото крайната точка не трябва да е целта, а процесът до там.

Същото е и с щастието – години наред чакаш щастието от някой външен източник, търсиш и на всяка нова година си казваш, че това е твоята година, но някак си то така и не идва. Не идва, защото единственото щастие, което може да откриеш е тук и сега в процеса на опознаване на себе си и израстване.

С здравословния начин на живот стигаме пак до същия модел. Може вече да срещнем програми и режими, които ни обещават стегнато тяло след 30 дни или отслабване след 20. Когато видим подобно изкушаващо предложение, то ни мотивира, но обикновено на втория ден се отказваме, защото разликата между 10-те клека, които можем да направим днес и 100-те клека, които трябва да направим на 30-тия ден ни се струва непреодолима. После следва вината, че не сме достатъчно дисциплинирани и отговорни, негативните мисли, че ние никога няма да изглеждаме добре се прокрадват в главите ни.

Всичко това се случва, когато сме фокусирани върху крайния резултата, а не върху процеса, а той не е една права линия – един ден ни се тренира, друг ден не можем да станем от леглото, един ден ни се тренира 30 минути, на другия 80 минути, в единия искаме да тренираме кардио, на другия силово.

Всеки ден нашите нужди се менят и най-хубавото нещо, което може да направим за нашето здраве и външен вид е да приемем всички състояния, пред които преминаваме ежедневно и да се обичаме във всеки един миг.

Когато израстваме и се променяме, крайната цел постоянно може да се изменя, така че fuck purpose, pursue inspiration.

Така че днес може да се запитате не как да отслабна 10 килограма, а какво ми се тренира днес? И първата крачка вече е направена.

Вашият коментар