You are currently viewing Какво е мъжка и какво женска енергия и как са свързани с тренирането?

Какво е мъжка и какво женска енергия и как са свързани с тренирането?

Снимка: http://tatvaleadership.com/…/power-of-masculine-and…/

♂️Мъжката енергия е действащата енергия, това е силата, индивидуалността, стабилността, целенасочеността и дисциплината. Тази енергия отдава, дава увереност и устойчивост, екпресивна енергия. Това е логиката в човека.

♀️Женската енергия е пасивността, мекотата, креативността, лекотата, сензитивността, подхранването. Тази енергия получава и е свързана с интуицията в човека, това също така е радостта, насладата.

Докато мъжката енергия е съсредоточена повече върху крайната цел и използва логиката, дисциплината и структурата, за да я постигне, то женската енергия е съсредоточена повече върху самия процес, върху удоволствието и насладата.

Всеки човек има и двете енергии в себе си, независимо от какъв пол е. За да сме пълноценни е добре да се стремим към балансиране и да не отричаме едната енергия в себе си. И двете си имат високи и ниски проявления, в различните периоди от живота ни, едната енергия ще има нужда да преобладава повече от другата, но идеята е да се наблюдаваме и да усетим как да се балансираме.

При тренирането двата принципа играят също много важна роля. Когато тренираме е важно да имаме крайна цел, да не се отказваме, да се свързваме с нашата сила, да се надграждаме (мъжка енергия), но и да ни е приятно, да имаме време за разтягане по време на практика, да усещаше тялото си, да си даваме почивка, да слушаме интуитивно от какво имаме нужда (женска енергия).

В едни дни имаме нужда от малко повече силова тренировка или тежко кардио (мъжка енергия), в други дни е добре да правим йога или вид леки танци (женска енергия). Понякога е добре да имаме строг хранителен режим, чрез който да подобрим цялостното си физическо състояние (мъжка енергия), а в друг момент е добре да слушаме изцяло тялото си и да ядем това, което ни се яде. (женска енергия) Ако липсва този баланс, то и здравето може да се наруши.

В практиката „танцова кардио тренировка“ съчетавам фитнеса и натоварването (мъжка енергия) заедно с насладата, йогата и дишането (женска енергия), така че да си тръгнем по-положително заредени.

Вашият коментар