Какво е мъжка и какво женска енергия и как са свързани с тренирането?

Снимка: http://tatvaleadership.com/…/power-of-masculine-and…/ Мъжката енергия е действащата енергия, това е силата, индивидуалността, стабилността, целенасочеността и дисциплината. Тази енергия отдава, дава увереност и устойчивост, екпресивна енергия. Това

Прочетете Статията »

Какво е мъжка и какво женска енергия и как са свързани с тренирането?

Снимка: http://tatvaleadership.com/…/power-of-masculine-and…/ Мъжката енергия е действащата енергия, това е силата, индивидуалността, стабилността, целенасочеността и дисциплината. Тази енергия отдава, дава увереност и устойчивост, екпресивна енергия. Това

Прочетете Статията »